Försäljningsvillkor

Giltiga per 2018-05-24 

Som konsument som handlar hos RC-HOBBY SYD omfattas du av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tillämplighet

RC-HOBBY SYD:s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av RC-HOBBY SYD publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom RC-HOBBY SYD:s hemsida utgör RC-HOBBY SYD:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på RC-HOBBY SYD:s hemsida och i övriga publikationer, exempelvis kataloger, är det informationen på hemsidan som gäller. 

Pris och Betalning

Priserna på RC-HOBBY SYD:s hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. 

RC-HOBBY SYD äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan RC-HOBBY SYD och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige, Internetbetalning via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB eller med Swishbetalning. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto, vilket RC-HOBBY SYD gör i samarbete med Paypal, Payson och Billmate (eFinance Nordic AB) som då ansvarar för kreditbedömning, avisering och betalningsmottagning. Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress.


Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker endast inom Sverige.
Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 310 kr inklusive moms för att täcka RC-HOBBY SYD:s kostnader för frakt och administration. 

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "Orderbekräftelse" via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från RC-HOBBY SYD:s lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura. 

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger RC-HOBBY SYD rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga beställningar enligt följande:

- DHL Paket: 69 kr (Endast förskottsbetalning. Kollilängd max 1,2 meter).
- Posten MyPack: 239 kr (För kollin som är längre än 1,2 meter tillkommer en avgift på 65 kr).
- Brevförsändelser: 69 kr (Vikt max 2 kg, storlek längd max 600mm, L+B+T max 900mm).

Paket hämtas ut hos ditt Postombud eller hos DHLs ombud. Ditt DHL ombud hittar du här!

Leveransavisering

Vi aviserar via e-post samma dag som ditt paket lämnar vårt lager.

Leveransförseningar

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Leveranstid som anges till 2-4 dagar i webbutiken innebär att RC-HOBBY SYD vanligen kan skicka varan 2-4 dagar efter beställning. Lagerstatus "Externt lager..." innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid. Alla leveranstider är preliminära.

Garanti

Garantivillkor tillämpas enligt konsumentköplagen på de produkter som innefattar garanti. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d v s fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t ex handhavande fel måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

Garantin gäller för fabrikations- och ursprungsfel med undantag för:
- Ovarsam eller felaktig behandling av produkten
- Förslitningsdetaljer
- Vattenskador
- Överbelastningsskador
- Batterier
- Kullager
- Glödstift

Ditt kvitto/garantibevis är för enkelhetens skull samma dokument. Detta ska ligga i förpackningen. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av garantin. Garantianspråk utan bifogat inköpskvitto betraktas alltid som reparation.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från och med den dag du har mottagit varan, förutsatt att du inte använt varan och att den returneras komplett i oskadat skick och i oskadad originalförpackning. Skriv till kundservice@rchobbysyd.nu och ange ordernummer, vara, varumärke, köpdatum samt hur vi kan nå dig för att lämna instruktioner. Därefter paketerar du varan väl, lämnar in paketet hos närmsta postombud och betalar fraktkostnaden. Avgiften står du för. Returadressen får du från vår kundservice.

Vi förbehåller oss rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Vid retur står kunden för fraktkostnaden. Vi kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

Så fort vi fått tillbaka varan och godkänt returen kommer vi att kreditera dig hela summan du betalat för varan. Eftersom återbetalningsprocessen går igenom flera instanser, får du vanligtvis tillbaka dina pengar först inom 1-2 veckor, i vissa fall kan det dock dröja något längre. Om du har ytterligare frågor kan du skriva till kundservice@rchobbysyd.nu.

Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera till RC-HOBBY SYD  inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. 

Vid reklamation bör du kontakta RC-HOBBY SYDs kundservice via vårt Kontaktformulär. Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger RC-HOBBY SYD rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner. 

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av RC-HOBBY SYD erhållna returnumret bör varan tillställas RC-HOBBY SYD inom 14 dagar från meddelandet av returnummer. 

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av DHL/Posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. RC-HOBBY SYD kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 299 kr inklusive moms för att täcka RC-HOBBY SYDs kostnader för returen. 

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till DHL eller Posten och till RC-HOBBY SYD via vårt Kontaktformulär. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till RC-HOBBY SYD och DHL eller Posten enligt ovan.

Personuppgifter

RC-HOBBY SYD är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till RC-HOBBY SYD. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa nyhetsbrev och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 0411-162 45. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy.

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på RC-HOBBY SYDs hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela RC-HOBBY SYD detta och att byta ditt lösenord.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev oriktigt angivna tekniska specifikationer m m samt för slutförsäljning. 

Alla namn, beteckningar m m som förekommer på RC-HOBBY SYDs hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. 

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m m annat än där så är direkt angivet. 

RC-HOBBY SYD förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. 

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m m kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. RC-HOBBY SYD friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. 

Vid eventuell tvist följer RC-HOBBY SYD Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. 

Alla produkter RC-HOBBY SYD säljer kan användas i Sverige. 

Force majeure, RC-HOBBY SYD kan inte hållas ansvarig för hinder som står utanför vår makt, exempelvis produktionsstörningar, blixtnedslag, långvariga strömavbrott, strejk eller andra oförutsedda händelser.