Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera till RC-HOBBY SYD  inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. 

Vid reklamation bör du kontakta RC-HOBBY SYDs kundservice via vårt Kontaktformulär. Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger RC-HOBBY SYD rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner. 

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av RC-HOBBY SYD erhållna returnumret bör varan tillställas RC-HOBBY SYD inom 14 dagar från meddelandet av returnummer. 

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av DHL/Posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. RC-HOBBY SYD kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 299 kr inklusive moms för att täcka RC-HOBBY SYDs kostnader för returen. 

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till DHL eller Posten och till RC-HOBBY SYD via vårt Kontaktformulär. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till RC-HOBBY SYD och DHL eller Posten enligt ovan.